WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI po raz kolejny na Wydziale Wzornictwa

Opublikowano 22 lutego 2023

WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI to coroczny cykl spotkań z osobami eksperckimi, twórczyniami i twórcami zajmującymi się zjawiskami, które z pozoru nie mają wiele wspólnego z projektowaniem. Wychodząc z założenia, że design wpływa na niemal każdy obszar życia społecznego i środowiska, oraz że polityczne i społeczne kwestie oraz nauka i technologia równie mocno odbijają się na dizajnie, zapraszamy do udziału w spotkaniach dyskursywnych prowadzonych przez gościnne grono osób eksperckich z różnych dyscyplin. Celem cyklu jest pobudzenie do refleksji na temat aktualnych kwestii społecznych, środowiskowych, związanych z naukami ścisłymi, ekonomią i innymi dziedzinami, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na obszar projektowania. Cykl programowany jest przez zespół Katedry Teorii Designu Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie.


Zespół: Romuald Demidenko, dr Karolina Dudek, dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP, dr Józef A. Mrozek, dr Agata Szydłowska
Koordynacja: dr Agata Szydłowska


Konwersatorium, semestr letni 2022/23
Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie / zajęcia online

ⓘ Zajęcia są obowiązkowe dla osób studiujących na 2 semestrze II stopnia specjalizacji Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej i fakultatywne dla innych zainteresowanych.

2 marca (czwartek), godz. 14:00 | dr Jana Shostak
Pomiędzy sztuką a aktywizmem

słowa kluczowe: artywizm / postsztuka / sprawczość

Jana Shostak (biał. Яна Шостак) – doktora sztuki, aktywistka. Realistka, która żąda niemożliwego. Na co dzień używa feminatywów. Wierzy w skuteczność sztuki, solidarność, siłę współpracy w kulturze. W swojej praktyce artystycznej świadomie używa mass mediów traktując je jako formę wyrazu artystycznego. Laureatka nagród m.in. Start Point Prize, Paszporty Polityki, festiwalu Młode Wilki’ 16, Festival In Out, Rybie Oko. Uczestniczka wystaw w Polsce i za granicą. Codziennie o 18:00 (do końca rewolucji i o jeden dzień dłużej) współtworzy pomnik czasowy “Minuta Krzyku dla Białorusi”. Współreżyserka filmu “Miss Polonia”. Reprezentuje obywatelską inicjatywę “Partyzanka”, która pomaga osobom zmuszonym do ucieczki z powodów politycznych z Białorusi oraz od początku wojny udziela wsparcia osobom z Ukrainy.


16 marca (czwartek), godz. 14:00 | prof. Wojciech Morawski
Kryzysy gospodarcze. Przypadek czy konieczność?

słowa kluczowe: kryzys gospodarczy / historia ekonomii / historia finansów / kryzys ekonomiczny w perspektywie historycznej

Wojciech Morawski – historyk i ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w najnowszej historii gospodarczej i historii finansów. Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor kilkunastu książek, m.in. “Kryzysy gospodarcze: perspektywa historyczna” (2021), “Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości” 2002, “Kronika kryzysów gospodarczych” (2003).


30 marca (czwartek), godz. 14:00 | dr Joanna Jeśman
Sztuka, medycyna i projektowanie

słowa kluczowe: biotechnologie / medycyna / relacje międzygatunkowe / posthumanizm / styk sztuki i projektowania z biologią

Joanna Jeśman – kulturoznawczyni i anglistka, adiunktka w Katedrze Teorii i Badań Projektowania SWPS. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z pogranicza humanistyki i nauk o życiu, w perspektywie posthumanistyki, studiów nad zwierzętami i roślinami, studiów nad nauką oraz humanistyki medycznej. Prowadzi wykłady i seminaria dotyczące zrównoważonego rozwoju, ekologii, relacji ludzi z innymi gatunkami (również mikroorganizmami) w kontekście społeczno-kulturowym. W ramach współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Waag Society, Institute for Art, Science & Technology w Amsterdamie tworzyła innowacyjne formaty upowszechniające i popularyzujące naukę, z wykorzystaniem projektów artystycznych nurtu art & science.


13 kwietnia (czwartek), godz. 14:00 | prof. Barbara Czarniawska
Cyberpraca w cyberfabryce. O cybernizacji i cyborgizacji w agencjach prasowych

słowa kluczowe: agencje prasowe / cybernizacja i cyborgizacja / media / niespodziewane konsekwencje technologii / rola AI w produkcji i dystrybucji newsów

Barbara Czarniawska – profesor zarządzania w Göteborskim Instytucie Badawczym na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Członkini Szwedzkiej Akademii Nauk. Doktor honoris causa kilku uczelni: Szkoły Handlowej w Kopenhadze, w Sztokholmie, w Helsinkach oraz Uniwersytetu w Aalborgu. W 2021 roku wybrana na członkinię-korespondentkę Brytyjskiej Akademii Nauk. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat obroniła na SGPiS w 1976. Visiting professor na wielu uczelniach europejskich i amerykańskich. Współtwórczyni nurtu konstrukcjonizmu społecznego w teorii organizacji i zarządzania. Przedstawicielka nurtu metod jakościowych i interakcjonizmu symbolicznego, wykorzystująca storytelling oraz analizę narracyjną, a także teorię aktora-sieci. Jako jedna z pierwszych zaproponowała wykorzystanie antropologii kulturowej w ujęciu interpretatywnym do badań korporacji, w książce Exploring Complex Organizations z 1992 roku. Autorka m.in. Writing Management (Oxford University Press, 1999), A Tale of Three Cities (Oxford University Press, 2002), Narratives in Social Science Research (Sage, 2004), A Theory of Organizing (Edward Elgar Publishing, 2008), Cyberfactories: How news agencies produce news (Edward Elgar Publishing, 2011).


27 kwietnia (czwartek), godz. 14:00 | dr Sylwia Chutnik
Czy istnieje design przyjazny dla wszystkich?
O przestrzeni wspólnej, przemieszczaniu się i przyjemności

słowa kluczowe: bariery architektoniczne / design uniwersalny / projektowanie miast z perspektywy kobiet i marginalizowanych grup społecznych / feministyczne miasto / miasto dla każdego

Sylwia Chutnik – doktora nauk humanistycznych, z wykształcenia kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na UW. Pisarka, publicystka, działaczka społeczna i promotorka czytelnictwa. Członkini Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka. Kuratorka festiwali i inicjatyw literackich (Międzynarodowy Festiwal Literacki Apostrof, Kawiarnia Literacka OFF Festival, dyskusje i spotkania autorskie). Była wykładowczynią w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz w szkole pisania Maszyna do Pisania. Felietonistka m.in. “Polityki”, “Pani”, “Wysokich Obcasów”, “Gazety Stołecznej”. Współprowadziła programy literackie “Cappuccino z książką” i “Zapomniani - odzyskani” w TVP Kultura oraz “Barłóg literacki”. Jej teksty ukazały się w książkach zbiorowych oraz w wielu publikacjach do wystaw i programach teatralnych (m.in. Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Galeria Bunkier Sztuki, Muzeum Nobla w Sztokholmie). Publikuje gościnnie na łamach prasy polskiej i zagranicznej. Jej teksty naukowe znalazły się w ponad 20 opracowaniach i książkach zbiorowych. Stypendystka Homines Urbani (2008), Instytutu Books from Lithuania (2009), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), Miasta Stołecznego Warszawy (2010), Instytutu Goethego (2010). Laureatka nagród literackich i społecznych. Zasiada między innymi w Kapitule Nagrody im. Olgi Rok, Kapitule Obywatelskiej Naukowych Nagród “Polityki” oraz w Radzie Funduszu Feministycznego. Wokalistka punkowego zespołu Zimny Maj. Prowadzi podcast Radio Sylwia i Elgiebete TV.


18 maja (czwartek), godz. 15:30 | dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS
Kultura mocno polityczna: chińskie narracje kulturowe i dyplomacja publiczna w dobie rosnącej chińsko-amerykańskiej rywalizacji

słowa kluczowe: chińskie narracje wewnętrzne i zewnętrzne w kulturze / nacjonalizm / soft-power / walka z amerykańskimi wpływami

Marcin Jacoby – sinolog, tłumacz, literaturoznawca. Ekspert zajmujący się zagadnieniami polityczno-społecznymi regionu Azji Wschodniej, szczególnie Chin i Republiki Korei. Interesują go historyczno-kulturowe źródła przemian i procesów zachodzących w tym regionie świata. Naukowo specjalizuje się w chińskiej literaturze klasycznej i kulturze Chin starożytnych. Zna język chiński współczesny i klasyczny, tłumaczy dzieła literatury chińskiej na język polski. Autor monografii naukowej “Sztuka perswazji w starożytnych Chinach. Opowiastka alegoryczna w okresie Walczących Państw (453–221 r. p.n.e.)” (2018) oraz wysoko ocenianych publikacji popularnonaukowych o Azji Wschodniej: “Chiny bez makijażu” (2016, 2021), “Korea Południowa. Republika żywiołów” (2018). Popularyzator wiedzy o Azji, w latach 2020–2022 gospodarz webinarów serii “Projekt Azja” w “Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS”, współautor podręcznika do nauki języka chińskiego: “Współczesny język chiński. Mówię i piszę po chińsku” (2008). Obecnie zajmuje się badaniami starożytnego dzieła “Lüshi chunqiu” oraz kieruje jednym z zespołów badawczych w międzynarodowym grancie “China Horizons” (2022–2025) poświęconym współczesnym Chinom, finansowanym przez Komisję Europejską. Na Uniwersytecie SWPS sprawuje funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych, kieruje Zakładem Studiów Azjatyckich oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej. Prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o Chinach i Azji Wschodniej: literatury oraz kultury i sztuki.


Key visual: Nina Chodaczek