PROJEKTOWANIE I BADANIA – platformy badawcze 2022/23

Opublikowano 3 stycznia 2023

Osoby eksperckie:


Natalia Budnik — architektka krajobrazu. Współpracuje interdyscyplinarnie z biurami architektonicznymi i urbanistycznymi, osobami artystycznymi i instytucjami kultury, tworząc strategie krajobrazowe i roślinne w różnych skalach. Interesują ją projekty podkreślające fenomeny natury i jej procesy, w kreatywny sposób adaptujące dynamiczny potencjał zieleni i jej rozwoju w czasie. Obecnie bada rytuały troski o krajobraz i poszukuje języka dla roślinnych upamiętnień wraz z Fundacją Zapomniane.

W latach 2014-2019 pracowała dla kopenhaskiej pracowni SLA (strategy / urbanity / landscape). Absolwentka Uniwersytetu Kopenhaskiego i tutor kursu Design by Management na tej uczelni. Od 2019 prowadzi własną praktykę projektową.

 

 

 

 

 


 

Agnieszka Sobol — doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, nauczyciel akademicki. Pracownik Instytut Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, stały współpracownik Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Nagrodzona w ogólnopolskim konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 roku za rozprawę pt. „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie porównań Polska – Szwecja”. Nagrodzona w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w 2021 roku za monografię pt. „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” (P. Legutko, A. Rzeńca, P. Skubała, A. Sobol, PAN, Warszawa, 2020). Ekspert instytucji publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz przewodnicząca sekcji klimatu Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zagajnik. Radna jednostki pomocniczej. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej.

 

 

 

 

 

 


 

Krzysztof Wodiczko — artysta wizualny znany z wielkoformatowych projekcji na fasadach budynków i pomnikach. Od 1980 roku zrealizował ponad 90 tego typu prac w 20 krajach. Poprzez swoje realizacje i tworzone z myślą o nich narzędzia komunikacyjne, często we współpracy z lokalnymi społecznościami, skupia się na eksponowaniu defaworyzowanych głosów i ekspresji w przestrzeni publicznej. Prace Krzysztofa Wodiczki były prezentowane w ramach wielu międzynarodowych wystaw i festiwali sztuki, m.in. documenta w Kassel, Biennale w Wenecji, Whitney Biennial w Nowym Jorku, Liverpool Biennale w Wielkiej Brytanii oraz Yokohama Triennial w Japonii. Jest laureatem 4th Hiroshima Art Prize za “wkład międzynarodowego artysty w pokój na świecie”. Krzysztof Wodiczko był dyrektorem Center for Advanced Visual Studies MIT, dyrektorem programu “Art, Design and the Public Domain” w Harvard Graduate School of Design, a obecnie uczy jako Distinguished Visiting Professor w Weitzman School of Design na University of Pennsylvania w Filadelfii. Mieszka i pracuje w Nowym Jorku, Cambridge, Massachusetts i Warszawie. 

 

 

 

 

 


Szymon Zakrzewski — projektant, doktorant na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Swoją wiedzę i umiejętności projektowe wykorzystuje do komunikowania zagadnień, które mają na celu poszerzanie sfery publicznej. W swoich dotychczasowych pracach podejmował kwestie związane z edukacją i nierównościami społeczno-ekonomicznymi. Obecnie zajmuje się tworzeniem fikcji projektowych. W ramach pracy doktorskiej pisze alternatywną historię polskiego designu, która uwzględniałaby historię osób wykluczonych na terenie Polski między 1918 a 2018 rokiem.

 

 

 

 

 

 


Kadra:


dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP

dr Karolina Dudek                         

dr Agata Szydłowska

dr Paweł Grobelny

dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie

prof. Grzegorz Niwiński

dr hab. Jarosław Kozakiewicz, prof. ASP


prof. dr hab. Michał Stefanowski


Szymon Zakrzewski