Solidarni z Ukrainą

Opublikowano 27 lutego 2022

Nikt z nas nie pozostaje obojętny w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. 

Przeczytajcie Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Wspieramy akcję zbierania podstawowej pomocy medycznej zainicjowaną przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Rzeczy z aktualizowanej na bieżąco listy można zostawiać w kartonach oznaczonych „POMAGAMY UKRAINIE”, znajdujących się w sali wykładowej naprzeciwko Dziekanatu, w budynku Wydziału KiRDS przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.

Więcej szczegółów:
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – pomoc medyczna

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi rzeczową zbiórkę dla Ukrainy: ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, KOSMETYKI I CHEMIA, ARTYKUŁY DLA DZIECI

Więcej szczegółów:
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – pomoc rzeczowa

Pomoc psychologiczna dla ukraińskich studentów
Specjaliści Akademickiej Poradni Psychologicznej działającej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oferują bezpłatną pomoc online. Możliwa jest konsultacja w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.
 
 
Zestaw bardzo przydatnych informacji pomocowych dla migrantów – z obywatelstwem ukraińskim, jak i bez obywatelstwa ukraińskiego – opracowany przez organizacje społeczne znajdziecie tu: https://bit.ly/ulotka-ua