Wystawa główna Poznań Design Festiwal 2021

Opublikowano 8 września 2021

Już 11 września otwieramy Projektowanie doświadczeń – wystawę główną Poznań Design Festiwal 2021 przygotowaną przez naszych wykładowców.

Tematem tegorocznej edycji festiwalu jest Zakorzenienie. Inspiracja tradycją. Gdy bliżej przyglądamy się tym pojęciom, przestają one być jednoznacznie tożsame. Zakorzenienie to część, która odpowiada za nasz związek z Naturą, Ziemią. Tradycję stworzyli ludzie, rozwijając naszą cywilizację, budując i czerpiąc z różnych kultur. Jako ludzie pozostajemy pomiędzy tymi obszarami i potrzebujemy odpowiedniego balansu, żeby żyć w zdrowej harmonii. Cywilizacja osiągnęła moment krytyczny dla Ziemi. Dla designu oznacza to nowe wyzwania  – potrzebę zaprojektowania od nowa naszej codzienności, naszych postaw i rytuałów. Naszym orężem jest nieograniczona wyobraźnia, a także wiedza, nauka i technologia. 

W czasach, gdy świat wirtualny i rzeczywisty przenikają się, nasze otoczenie jest nieustającą inspiracją dla ciągłego rozwoju. Jednocześnie coraz silniej odczuwamy potrzebę zakorzenienia, rozumianego jako gotowość do ciągłego obserwowania natury, tradycji i codzienności. Czerpiemy z różnorodności świata, ale coraz wyraźniej widzimy, że jesteśmy tylko jego częścią. Projektowanie doświadczeń to moment, w którym nasza uwaga przenosi się ze sfery „mieć” do sfery „być”. Nowe rozumienie współczesności i designu wymusza na projektantach synkretyczne wykorzystanie szerokiego spektrum oddziaływania form, które mogą mieć silny i realny wpływ kulturotwórczy.

Prezentowane prace obejmują obszary rozumienia codzienności praktyk kulturowych, które stanowią podstawę naszego funkcjonowania, gdzie nie ma matematycznej precyzji, czy definiowania rzeczywistości per se. Kultura i tradycja podlega ciągłym zmianom, które sprawiają, że pojęcia te wciąż definiują się na nowo.  Wystawa Projektowanie doświadczeń pokazuje wspomniane wątki i jest także próbą takiej definicji.

Wystawa prezentuje obiekty, projekty i dokumentacje działań wideo studentów i wykładowców Wydziału Wzornictwa:

Szymon Zakrzewski, Marlena Norowska, studenci Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej, Magda Komar, Agata Szydłowska, Tomek i Gosia Rygalik, Bartłomiej Rey, Ewa Hiller, Alicja Sieradzka, Weronika Siwiec, Anna Jurgielewicz, Sara Kukier, Magda Małczyńska-Umeda, Julia Kędzierska, Paweł Jasiewicz, Pawel Grobelny, studenci Pracowni Projektowania Holistycznego, Kamila Cembor, Martyna Kołtun, Anna Gwiazda, Natalia Gajo, Zuzanna Walkiewicz, studenci Pracowni Projektowania Opakowań i Marek, Ewa Maria Śmigielska i Wojciech Blecharz

Techniczna strona wystawy została przygotowana w duchu naszego rozumienia nowoczesnego świata designu i projektowania doświadczeń. Materiały z wystawy zostaną poddane recyklingowi podczas warsztatów organizowanych z Nowym Teatrem w Warszawie  oraz w Wolskim Centrum Kultury. Do  prezentacji obiektów zostały wykorzystane stoły zaprojektowane na ASP w Warszawie w Eksperymentalnej Pracowni Drewna prowadzonej przez dr. Pawła Jasiewicza. Projekt aranżacji przestrzeni bufetu wydziałowego powstał dla zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Po uwzględnieniu wielu wymogów i założeń powstały stoły w kompaktowych rozmiarach, które można dowolnie aranżować,  zestawiać i przenosić.

Kuratorki wystawy:
dr Ewa Maria Śmigielska
dr Magdalena Małczyńska-Umeda

Asystentka kuratorek: Maja Śmigielska
Redakcja: Joanna Parczyńska
Tłumaczenia: Aleksandra Szymczyk

Identyfikacja wizualna:
Jakub Pionty Jezierski

Więcej informacji na temat festiwalu: 2021.poznandesignfestiwal.pl

Nasi partnerzy: Drukarnia Skela, Nowy Teatr, WSNSiR, Wolskie Centrum Kultury, DEKORenaty