Wytyczne na temat obron

Opublikowano 20 lipca 2021

Drodzy Dyplomanci broniący się we wrześniu 2021,

Składanie prac dyplomowych do dziekanatu będzie w dniach 23-27 sierpnia 2021 w godzinach 11-14.

Składa się wydrukowaną pisemną pracę lub prace z załącznikami oraz płytą CD z tą samą treścią (najpierw idzie się do pani Urszuli Szaniawskiej z dokumentacji, która sprawdza wszystko pod kontem cyfrowym, potem do dziekanatu)

Pozostałe informacje na temat wymagań i załączników tu: https://ww.asp.waw.pl/wymagania-dotyczace-prac-dyplomowych/

Ważne: strona tytułowa musi być edytowalna / zaznaczana, nie może to być skan, musi też być określony typ studiów ( czy licencjackie, czy mgr, jaka specjalizacja)

Przed komisją dyplomową składamy do sali 0.3 pozostałe części dyplomu: plansze, modele itd.

Studenci mają obowiązek skontaktować się z przydzielonym recenzentem nie później niż 2 tygodnie przed terminem.

Komisja dyplomowa będzie 13.09.2021 od 10:00

Obrony będą między 15-18 września 2021 (dokładne dni i godziny zostaną podane później).

Proszę pamiętać ze od 19.07.2021 do 20.08.2021 dziekanat jest zamknięty.