Harmonogram dla studentów przed egzaminem dyplomowym (obroną) – termin majowy

Opublikowano 28 kwietnia 2021

Szanowni Studenci – Dyplomanci,

 1. Przyjmowanie opisów prac dyplomowych oraz teoretycznych prac magisterskich w dziekanacie w celu poddania ich procedurze antyplagiatowej (oprawione wydruki i płyta CD z tekstami w formacie doc i pdf) będzie w poniższe dni. W celu złożenia pracy najpierw trzeba się udać do pani Urszuli Szaniawskiej, następnie do Dziekanatu:

  29.04  godz. 11-14
  06.05  godz. 11-14 (termin ostateczny)

 2. Proszę w miarę możliwości nie odkładać na ostatni dzień, jest wtedy najwięcej osób i w przypadku konieczności poprawienia błędów może nie starczyć czasu. W dniach 1-4 maja uczelnia jest zamknięta.
 3. Nawiązanie kontaktu z recenzentem i ustalenie zakresu i sposobu dostarczenia materiałów do recenzji: do 06.05
 4. Przekazanie recenzentowi wszystkich materiałów koniecznych do przygotowania recenzji dyplomu praktycznego i teoretycznego: do 11.05.
 5. Dostarczenie do sali obok Dziekanatu pozostałych części dyplomu praktycznego i teoretycznego: wydrukowane plansze, modele,  prezentacja projektu : do 18 maja 2021 godz. 10.00.
 6. Składanie (mailowo) podań o przełożenie obrony na III termin – do 10.05.2021 (przypominam, że według regulaminu podanie na III termin składa promotor, nie student)
 7. Komisja dyplomowa projektowanie produktu: 18 maja 2021 od godz. 14.00, projektowanie ubioru: 25.05.2021 godz. 10:00
 8. Obrony: 20-21 maja (PP) i 02 czerwca (PU) 2021 od 9.00 według harmonogramu ogłoszonego po komisji dyplomowej – jest to II termin dla tegorocznych dyplomantów