List otwarty dziekana Wydziału Wzornictwa do wykładowców Katedry Mody

Opublikowano 23 marca 2021