Harmonogram dla studentów przed egzaminem dyplomowym (obroną)

Opublikowano 28 stycznia 2021

Szanowni Studenci – Dyplomanci,

 1. Przyjmowanie opisów prac dyplomowych oraz teoretycznych prac magisterskich w dziekanacie w celu poddania ich procedurze antyplagiatowej (oprawione wydruki i płyta CD z tekstami w formacie doc i pdf) będzie dnia:
  28.01  godz. 11-14
  02.02  godz. 11-14
  04.02  godz. 11-14
  09.02  godz. 11-14 (termin ostateczny)
  Proszę w miarę możliwości nie odkładać na ostatni dzień, jest wtedy najwięcej osób i w przypadku konieczności poprawienia błędów może nie starczyć czasu.
 2. Nawiązanie kontaktu z recenzentem i ustalenie zakresu i sposobu dostarczenia materiałów do recenzji: do 7.02
 3. Przekazanie recenzentowi wszystkich materiałów koniecznych do przygotowania recenzji dyplomu praktycznego i teoretycznego: do 15.02.
 4. Dostarczenie do sali obok Dziekanatu całości dyplomu praktycznego i teoretycznego: wydrukowane plansze, modele,  wydruk pracy teoretycznej i opisu projektu, prezentacja projektu i opis na CD: do 25 lutego 2021 godz. 10.00.
 5. Komisja dyplomowa: 25 lutego 2021 godz. 10.00
 6. Obrony: 1-2 marca 2021 od 9.00 według harmonogramu ogłoszonego po komisji dyplomowej – jest to I termin dla tegorocznych dyplomantów i III ostateczny termin na zeszłorocznych dyplomantów