Oświadczenie

Opublikowano 25 czerwca 2020

Pragniemy oświadczyć, że Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, religię czy orientację seksualną. Nie dajemy zgody na publiczne poniżanie, szczucie, szerzenie nienawiści wobec mniejszości etnicznych czy seksualnych. Uczelnia od zawsze była i jest otwarta na osoby różnych światopoglądów, orientacji seksualnej czy wyznania. Kształcimy studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i tolerancji oraz poszanowanie godności i praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Wyrażamy także solidarność i wsparcie dla osób LGBTQ+ w tych trudnych czasach.