Świadczenie postojowe dla modelek, modeli i innych osób zatrudnionych na umowę zlecenie

Opublikowano 23 kwietnia 2020

Uwaga modelki, modele i inne osoby zatrudnione na ASP w Warszawie na umowę zlecenie!

Jeśli Wasza umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku, możecie ubiegać się o świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS. Świadczenie to przeznaczone jest dla osób, które z powodu epidemii COVID-19 nie mogą wykonywać swojej pracy lub wykonują ją w stopniu ograniczonym. Świadczenie to przysługuje także emerytkom i emerytom oraz studentkom i studentom poniżej 26 roku życia.

Jak to zrobić?

  1. Sprawdź, czy przysługuje Ci świadczenie. Musisz spełniać następujące warunki:
  • Twoja umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia
  • W miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek Twój przychód z umów cywilnoprawnych nie przekroczył 15.595,74 zł (stan na kwiecień 2020 r.)
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (nie dotyczy emerytów i studentów)
  • Mieszkasz w Polsce i masz polskie obywatelstwo lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terenie Polski
  • Nie możesz wykonywać swojej pracy w całości lub w części z powodu zamknięcia Uczelni na skutek epidemii COVID-19

2. Przygotuj dokumenty: wniosek o świadczenie postojowe oraz oświadczenie. Wzory dokumentów znajdziesz tutaj: szablon pdf szablon docx

Dokumenty mogą być napisane ręcznie oraz zeskanowane lub sfotografowane. 

Jeśli jesteś zatrudniona/y w innym miejscu (oprócz ASP w Warszawie) na podstawie umowy cywilnoprawnej, poinformuj o tym w oświadczeniu oraz dopisz informację o wysokości Twojego przychodu z tej umowy.

3. Gotowe i podpisane dokumenty prześlij na adres Kadr: kadry@asp.waw.pl

W razie pytań i wątpliwości, skontaktuj się z Działem Kadr i Płac: 

tel.: (22) 32 00 226

e-mail: kadry@asp.waw.pl

Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Pamiętaj żeby wysłać swój wniosek najpóźniej 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii. 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.