Young Polish Designers: Studies in Reality

Opublikowano 15 października 2019

Wystawa “Young Polish Designers: Studies in Reality”, organizowana przez Akademickie Centrum Designu, prezentuje projekty, które budzą nadzieję na przyszłość. Prace dwudziestu ośmiu świeżo upieczonych projektantów z ośmiu uznanych publicznych szkół artystycznych obejmują przedmioty codziennego użytku, projekty rozwiązujące problemy współczesnego świata oraz tworzące lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Projektanci proponują odpowiedzialne i estetyczne rozwiązania z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi. Prace wyselekcjonowane na wystawę obejmują wiele obszarów projektowania – od projektu koncepcyjnego, obiektów i usług po projektowanie społeczne i komunikację wizualną. Wystawa rozpocznie się 19 października w Eindhoven w Holandii podczas Dutch Design Week.

Wspólnym mianownikiem dwudziestu ośmiu prac wybranych przez polską artystkę, projektantkę i kuratorkę z Eindhoven, Izabelę Bołoz, jest podejście projektantów do otaczającej ich rzeczywistości. Absolwenci dokładnie analizują świat i związane z nim wyzwania oraz proponują twórcze podejście do otaczającej ich rzeczywistości. Projekty zaprezentowane w sześciu kategoriach podkreślają znaczenie intymności w życiu codziennym, podnosząc świadomość różnorodności fizycznej, znaczenie relacji z ludźmi i problematykę odchodzenia bliskich. Kolejnym interesującym punktem są projekty łączące opiekę zdrowotną
i design. Twórcy oferują rozwiązania dla osób chorych lub niepełnosprawnych. Młodzi projektanci stosują innowacyjne i tradycyjne materiały z myślą o ekologii.

Prezentowane prace reprezentują różne dziedziny projektowania: grafikę, produkt, tkaninę i biżuterię, podkreślając różnorodność i wszechstronność edukacji oraz mocne strony wydziałów projektowych. Wystawa jest pokazem talentów artystycznych studentów, wiedzy o technikach i materiałach, wrażliwości społecznej, umiejętności myślenia w sposób konceptualny i systematyczny, świadomości rynku i aktualnych wyzwań współczesnego świata.

Nasz Wydział reprezentują:

Jan Garstka z licencjacką pracą dyplomową “Paleta kolorystyczna do zastosowania w przestrzeni publicznej uwzględniająca projektowanie dla osób zaburzeniem widzenia kolorów”. 

Publikacja, w której opisano problemy osób z zaburzeniem widzenia kolorów oraz zaproponowano paletę kolorystyczną pozwalającą na projektowanie inkluzywne. Skupiono się przede wszystkim na przybliżeniu zainteresowanym osobom wiedzy w zakresie niepełnosprawności widzenia barw oraz wytłumaczeniu zasad działania proponowanej palety kolorystycznej. Czytelnik zostaje przeprowadzony przez proces doboru kolorów z palety, wyboru klastrów i metodologii narzędzia, co jest poparte odpowiednimi przykładami. Instrukcja pokazuje, jak wybrane w palecie kolory funkcjonują w porównaniu do siebie, tworząc widoczne różnice tonalne i kolorystyczne dla osób z deuteranopią i deuteranomalią – niezdolnością do rozróżniania zielonego i czerwonego koloru w różnym nasileniu.

Anna Gwiazda z licencjacką pracą dyplomową “Multi. Zabawka kreująca empatię”. 

Jednym z głównych celów wychowania dziecka jest umożliwienie mu bezproblemowego życia w otaczającym je społeczeństwie. Obecne globalne zjawiska mieszania się kultur i migracji stawiają nowe wyzwania rodzicom chcącym wychować wrażliwego na innych człowieka. Multi to zestaw zabawek, które uczą dzieci w wieku 3–5 lat empatii wobec różnorodności. Mimo pozornej jednorodności, dziecko poprzez zabawę odkrywa, że każdy element różni się od kolejnego. Przy pomocy zmysłu węchu, dotyku oraz słuchu dziecko tworzy skojarzenia, przypisując cechy do kreowanej postaci. Stworzona sytuacja i bohater stają się pretekstem do rozmowy o różnorodności. Rolą rodzica jest stymulacja zabawy poprzez rozmowę, która okazuje się edukacyjna również dla dorosłych.

Olga Kozłowska z pracą “Magnetyzm” zrealizowaną w pracowni dra Daniela Zielińskiego.

Projekt biżuterii, pierścionka i dwóch bransolet z magnesami, których głów- nym celem jest wspieranie przypad- kowych lub intencjonalnych gestów. Przyciągające lub odpychające się ma- gnesy potęgują uczucie dotyku i jed- nocześnie zachęcają użytkowników do interakcji. Samo umiejscowienie magnesów – zgięcie łokcia, wnętrze dłoni – zostało wybrane ze względu na wrażliwość tych części ciała.

Paulina Kwiatkowska z magisterską pracą dyplomową “Tytan, Krzem, Powietrze”.

“Tytan, krzem, powietrze” to kolekcja obiektów wpływających na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez jego oczyszczanie, regulację wilgotności oraz temperatury. Ich działanie jest w jak największym stopniu naturalne. Obiekty są wykonane głównie z tkanin, dodatkowo wzmocnionych substancjami zwiększającymi wydajność tych procesów. Zaprojektowane zostały w ten sposób, że zwracają uwagę na problem jakości powietrza oraz uświadamiają, w jaki sposób wpływają na nią materiały, którymi się otaczamy.