Wyzwania Współczesności 2019

Opublikowano 6 marca 2019

Zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników na nową edycję konwersatoriów z cyklu „Wyzwania Współczesności”. Zajęcia są obowiązkowe dla studentów 2 semestru studiów magisterskich Wydziału Wzornictwa. Odbywają się w czwartki, o godz. 14:00, w sali 0.3 na Wydziale Wzornictwa.

Konwersatorium jest projektem międzywydziałowym i ma charakter otwarty. 

Oto tegoroczny program:

28 lutego | Polacy i Ukraińcy wobec trudnej historii
dr Paweł Kowal

Politolog i historyk, publicysta. Jest adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pracuje 
w Kolegium Europejskim w Natolinie, wykłada w Studium Europy Wschodniej UW. Kieruje Radą NaukowąPrzedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Redaktor naczelny Warsaw 
East European Reviev. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Polskiego”, „Wprost”. W latach 2005-09 był posłem na Sejm RP, 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego 
i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2014 roku uhonorowany Nagrodą 
im. Giedroycia.

14 marca | Intencja czy konwencja – co jest decydujące 
w interpretacji prawa, literatury i sztuki?
prof. Marcin Matczak


Polski radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii prawa, profesor nadzwyczajny 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002 uzyskał tam na podstawie rozprawy pt. Kompetencja organu administracji publicznej. Analiza teoretyczno-prawna stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2011 na Wydziale Prawa i Administracji UW, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Został adiunktem w Instytucie Nauk o Państwie 
i Prawie tego Wydziału, a następnie profesorem nadzwyczajnym UW. Jako radca prawny specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i żywnościowym. Jest partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Członek: Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. W 2017 otrzymał Nagrodę Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

28 marca | Zmiany pozycji kobiet w kościołach 
chrześcijańskich w ostatnim stuleciu
dk. Halina Radacz

Duszpasterz parafii w Ewangelicko-Luterańskich w Żyrardowie i Rawie Mazowieckiej. Od 1990 angażuje się w pracę 
kobiet w Kościele Luterańskim. Jest jedną z inicjatorek Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich, od chwili jej powstania współpracuje z Synodalną Komisją ds. Kobiet, a obecnie jako członek Synodu Kościoła jest przewodniczącą tej komisji. Współpracuje z żyrardowską filią Centrum Praw Kobiet, jest też członkinią Polskiego Kongresu Kobiet. Uczestniczyła 
w debatach Gdańskiego Areopagu (2009-12), bywa gościem telewizyjnych programów publicystycznych.

11 kwietnia | Koniec pokoleń podległości 

dr Jarosław Kuisz

Historyk państwa i prawa, analityk polityki, eseista. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji i w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w zakresie nauk prawnych uzyskał w 2007 r. na podstawie pracy poświęconej czasom pierwszej „Solidarności“ pt. „O charakterze prawnym porozumień sierpniowych 1980–1981”. Pracuje jako adiunkt 
w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczył również na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Kolegium MISH UW i Collegium Artes Liberales UW. Wykładał gościnnie m.in. na Uniwersytecie 
w Rotterdamie, Uniwersytecie Helsińskim i Uniwersytecie Kopenhaskim. Jego zainteresowania naukowe obejmują historięprawa i powszechną historię państwa i prawa. W 2009 r. stworzył tygodnik internetowy Kultura Liberalna, gdzie od tamtego czasu jest redaktorem naczelnym. Autor książki “Koniec pokoleń podległości”.

25 kwietnia | Nie wyglądasz na Syryjczyka – rozmowa o inności 

Feras Daboul

Urodził się w 1986 roku w Damaszku w Syrii, mieszka w Warszawie od września 2012 roku. Przed wyjazdem do Polski pracował dla ONZ (UNHCR biuro w Damaszku) w środowisku międzynarodowym w Syrii. Zna wiele języków obcych. 
Jest absolwentem Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 pracuje jako mentor w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Fundacji Ocalenie oraz jako edukator międzykulturowy, nauczyciel języka arabskiego 

i angielskiego oraz tłumacz. Uczy również w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym. Jego celem jest, aby skutecznie 
brać udział w działaniach na rzecz lepszej integracji cudzoziemców w Polsce oraz wypracowania lepszego odbioru migrantów przez społeczeństwo polskie. Uwielbia muzykę, gra na gitarze i flecie. Interesuje się kuchnią, technologią, 
teologią i mitologią, historią, astronomią i fizyką, filozofią i filmem.

9 maja | Polska szkoła reform. Pół wieku zmian w systemie edukacji 

dr Przemysław Sadura

Socjolog i publicysta. Wykłada w Instytucie Socjologii i na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od 10 lat prowadzi badania społeczne dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Zawodowo zwolennik aktywnych metod badawczych i pracy warsztatowej. Jest autorem m.in. podręcznika “Konsultacje w społeczności lokalnej”, wydanego przez IS UW i współautorem książki “Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej”, członek zespołu Krytyki Politycznej. Współzałożyciel fundacji Pole Dialogu.


Program opracowali: 

dr Józef Mrozek, dr Magda Kochanowska, dr Agata Szydłowska / Wydział Wzornictwa

dr Katarzyna Kasia / Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

dr hab. Monika Murawska / Wydział Sztuki Mediów

Autorem plakatu jest Rafał Kocik