„Miejsce artysty” – wystawa w Kordegardzie

Opublikowano 13 kwietnia 2018

„Miejsce artysty”

Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury
Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
www.kordegarda.org

14 maja – 10 czerwca 2018 roku
Wernisaż: 14 maja (poniedziałek), godz. 18:00

Wystawa odbywająca się w Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury została zorganizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pokazuje prace artystów: malarzy i rzeźbiarzy, którzy związali się z Wydziałem przez swoją działalność pedagogiczną. Problemowo ekspozycja odnosi się do „miejsca artysty”, nie tylko w kontekście uczelni, wydziału, ale w kontekście sztuk wizualnych, sztuki, edukacji artystycznej.

Wydział Wzornictwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych powstał w 1977 roku na bazie prowadzonych przez Jerzego Sołtana Zakładów Artystyczno-Badawczych. Zakłady były miejscem, w którym artyści współpracowali ściśle z projektantami przy każdym projekcie, a rzeźbiarz czy malarz pełnił w nich równie ważną rolę jak inżynier. Późniejszy program dydaktyczny Wydziału współkształtowany przez Jacka Sempolińskiego nadał malarstwu i rzeźbie bardziej autonomiczną rolę, podkreślając jej dopełniający charakter wobec nauczanych na Wydziale zagadnień projektowych. Tytułowe „miejsce artysty”, pojawiające się w koncepcji ekspozycji w Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury, odnosi się do często powracającego pytania o rolę sztuk wizualnych w dydaktyce projektowej: znaczenia warsztatu artystycznego w edukacji przyszłych projektantów czy roli, jaką sztuka może pełnić w takim środowisku.

Poprzez obrazy, rzeźby, instalacje i filmy zgromadzone na wystawie przybliżamy twórczość artystów związanych z Wydziałem dziś i w przeszłości. W ich pracach przejawiają się różne postawy twórcze i zainteresowania, wspólne pozostaje jedno miejsce ich działalności.

Na wystawie w Kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury prezentujemy artystów: Andrzej Bieńkowski, Mikołaj Chylak, Jan Dziędziora, Wiktor Gutt, Krystian Jarnuszkiewicz, Cezary Koczwarski, Łukasz Korolkiewicz, Grzegorz Kowalski, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozakiewicz, Jerzy Mizera, Włodzimierz Pawlak, Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, Marek Sarełło, Jacek Sempoliński, Ewa Maria Śmigielska.

Kuratorka: Aleksandra Kędziorek
Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Aranżacja i koordynacja wystawy: Maciej Stefański
Koordynator Galerii: dr Anna Rudek-Śmiechowska

Wystawa czynna:
wt – nd, 11:00 – 19:00  

Łukasz Korolkiewicz, Punkt obserwacyjny, dzięki uprzejmości artysty i galerii Monopol

Krystyn Jarnuszkiewicz, Wilczyca, 1967, dzięki uprzejmości galerii Pola Magnetyczne

Cezary Koczwarski, Chór, 2017, dzięki uprzejmości artysty