WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 2018

Opublikowano 23 lutego 2018

Od kilku lat w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadzone są zajęcia teoretyczne, wykraczające poza program studiów artystycznych. Jest to konwersatorium WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, na którym omawiane są problemy, z którymi wszyscy stykamy się w kontaktach z dzisiejszym światem – konflikty, kryzysy, nietolerancja, ale też osiągnięcia naukowe, rozwój społeczny czy przyspieszenie technologiczne. Celem tych zajęć jest wyjście poza artystyczno-profesjonalny charakter kształcenia studentów ASP i przypomnienie roli, jaką w Polsce pełniła tak ważna niegdyś warstwa – inteligencja.

W tym roku w ramach cyklu konwersatoriów WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI gościć będziemy następujących wybitnych prelegentów:

22 lutego | Gender i pozorna neutralność prawa
Prof. Monika Płatek

8 marca | Czy ekonomia behawioralna może nam pomóc
zapobiec globalnemu ociepleniu?
Dr hab. Karolina Safarzyńska

22 marca | Sztuczna inteligencja – czy ludzie utrzymają
monopol na kreatywność? 

Prof. Piotr Płoszajski

6 kwietnia | Polacy, Żydzi, Holocaust
Anna Bikont

26 kwietnia | Czym straszy nas Rosja, czym my straszymy Rosję?
Wacław Radziwinowicz

10 maja | Kultura w erze algorytmów
Dr hab. Mirosław Filiciak

Konwersatorium jest projektem międzywydziałowym i ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników ASP zainteresowanych omawianymi tu problemami.

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów 2 semestru studiów magisterskich Wydziału Wzornictwa.

Plakaty do cyklu zaprojektowali studenci II roku studiów licencjackich, w pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej pod opieką Jakuba Piontego Jezierskiego. Autorzy od lewej: Ryszard Piskorski, Marlena Norowska, Maciej Glowacki.