Zapisy do pracowni projektowych

Ogłoszenie dla studentów roku III, IV oraz USM

ZAPISY DO PRACOWNI PROJEKTOWYCH

Do jednej pracowni można zapisać się 2 razy
(nie licząc projektów dyplomowych)

Pierwszeństwo zapisów mają studenci realizujący projekty dyplomowe licencjackie i magisteria.
Tematy projektów są uzgadniane w pracowniach.
Każda pracownia projektowa przeprowadzi dwa tematy projektowe. Tematy te wydane zostają studentom na początku semestru. Studenci 3 i 4 roku realizują 4 tematy w dwóch pracowniach. Student kursu mgr wykonuje projekt magisterski (założenia) w jednej pracowni oraz 2 tematy w drugiej pracowni. W ciągu semestru mogą być organizowane dodatkowo krótkie warsztaty projektowe.

Z uwagi na możliwość zmian szczególnie w czasie ,,uruchamiania” tematów proszę uważnie ,,śledzić’’ ogłoszenia pracowni, wydziałowe i katedralne.

Przypominamy, że oprócz egzaminu końcowego (tzw. obrony projektów semestralnych) obowiązuje zaliczenie semestru. Zaliczenie semestru odbywa się na 7 do 10 dni przed egzaminem końcowym, poprzez wpisanie przez prowadzącego „zal.” w rubryce indeksu „zaliczenie”. Zaliczenie umożliwia przystąpienie do egzaminu końcowego. Student zalicza semestr jeśli:
– oddał pierwszy projekt
– uczestniczył w co najmniej 50% korekt (efektywnych)
– ma wystarczająco zaawansowany drugi projekt

Niezaliczenie semestru powoduje konieczność jego powtórzenia.
Projekty wykonane podczas semestru letniego na innych Wydziałach powinny
być zaprezentowane podczas końcowych przeglądów na Wydziale Wzornictwa
Studenci IV roku zobowiązani są do wyboru prowadzącego dyplom licencjacki
i uzgodnienia z nim tematu pracy dyplomowej przed zakończeniem semestru zimowego.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem