KONKURS Projekt Arting 2015

Opublikowano 26 października 2015

Miejsce w którym żyjemy

Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego obejmujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

Cele konkursu.
1. Budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych.
2. Upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nią.

Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, wydziałów architektury oraz architektury krajobrazu, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie a także zespoły projektowe.

Nagrody

Za pierwsze miejsce 6000 zł, za drugie miejsce 4000 zł, za trzecie miejsce 2000 zł.

Terminy
Prace konkursowe należy złożyć do dnia 10 listopada 2015 roku w siedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała ul. Gazownicza 9.

Kryteria oceny projektów
1. Innowacyjność, oryginalność.
2. Optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, estetycznych i ekologicznych.
3. Optymalizacja zużycia energii i materiałów w fazie produkcji i eksploatacji produktu oraz możliwość jego recyklingu po okresie zużycia.
4. Forma prezentacji, jej przejrzystość i spójność.

Organizacja
Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.
Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Ludzie-Innowacje-Design z siedzibą w Bielsku-Białej
oraz Urząd Miasta Bielsko-Biała.

 

Więcej informacji