Konferencja Fair Design

Opublikowano 5 października 2015

DESIGN WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI: AKTYWNOŚĆ

Od co najmniej dwóch dekad wzornictwo stoi wobec problemów, do rozwiązywania których nie przygotowała go ani teoria, ani praktyka wypracowywane przez różne centra rozwojowe designu w XX wieku.

Zanik tzw. wielkich narracji w dziedzinie filozofii, nauk społecznych, kultury i polityki powoduje kryzys wartości moralnych i relatywizm. Powszechna stała się wielokulturowość – współżycie nie zawsze oznacza jednak tolerancję wobec „innych“. Przyspieszenie technologiczne, a także niestabilność ekonomiczna, powodują, że normą staje się ekonomia w stanie kryzysu.

Wzornictwo, w większym lub mniejszym stopniu, uwikłane jest w te sytuacje. Projektanci rozwiązują nie tylko problemy estetyczne, ale też społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe.
Jeśli design, postrzegany również jako „misja społeczna”, chciałby zachować tę cechę, musi zdecydować, czy chce dążyć do zmiany obecnego modelu społeczeństwa ponowoczesnego, czy dostosować do niego swe strategie. Konferencje FAIR DESIGN to okazja do zaprezentowania poglądów i dyskusji związanych z powyższymi problemami.

Pierwsza edycja konferencji, planowana na wrzesień, poświęcona będzie AKTYWNOŚCI w ponowoczesnym społeczeństwie. To właśnie aktywność w stopniu znacznie większym, niż dawniej, kształtuje naszą świadomość. Tradycyjne metody poznawania świata oparte o bierne przyswajanie wiedzy zdobytej i przetworzonej przez innych są coraz częściej uzupełniane przez aktywne i interaktywne formy poznania. Te nowe formy aktywności nakładają się lub przeplatają z tradycyjnymi. Powszechny jeszcze kilkadziesiąt lat temu względnie jednolity model życia, zastąpiony został przez mozaikę postaw, zachowań, sposobów działania, realizacji celów, etc. Wzornictwo przez większą część XX wieku wypracowywało narzędzia odpowiednie do rozwiązywania problemów tego tradycyjnego modelu. Obecnie powinno na nowo zdefiniować swe metody oraz zadania, jakie przed nim stoją. Przygotowywane przez nas sympozjum będzie właściwym forum do podjęcia dyskusji na ten temat.

Wśród prelegentów na konferencji pojawi się wielu wybitnych ekspertów, m.in. Profesor Maria Benktzon, współpracująca z firmą Ergonomidesign (obecnie Verydayodznaczoną nagrodą „Wzornictwo dla XXI wieku” imienia Ronalda Mace’a; Alison J. Clarke, wykładowczyni historii i teorii wzornictwa i dyrektor Fundacji imienia Victora Papanka przy Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Wiedniu; Lars Dencik, profesor psychologii społecznej, zawodowo związany z duńskim Uniwersytetem Roskilde; Zoë Ryan, kuratorka i pisarka brytyjska, od 2012 roku na liście pięćdziesięciu najbardziej wpływowych osób przyszłości projektowania Fast Magazine; Gianni Vattimo, filozof, należący do czołówki europejskich myślicieli przełomu XX i XXI wieku czy Susan Yelavich, adiunkt, dyrektor programu studiów magisterskich (wzornictwo i projektowanie) na wydziale historii i teorii sztuki w Parsons The New School for Design.